coaching 4 activists

flag: Netherlands
United Kingdom Flag
ícone envelope e-mail

about

want 2 contribute?

looking 4 coaching?

Home Icon
flag: Netherlands

You are committed to a greater cause, beyond personal gain. You work for a more beautiful, a more social, fairer and more sustainable world for all of us. Whether you work as a professional in a formal organization or whether it is more grass-rooted, this type of work is hard work, it is often tough and it is always complex.


Unfortunately, it too often happens that people who are committed to that important transcending goal, aim so hard that they sometimes lose theirselves a bit.


COACHING4ACTIVISTS is a service for you. It offers support for much needed self-care. It's a safe space to explore what makes you do what you do, the way you do it. It is an opportunity to take your time and focus to reflect on the impact of your actions and to re-allign your kompas. It offers a boost in your personal leadership based on state-of-the-art coachingmethods.


Do you do your work for a better world unpaid? Taking good care of yourself can then be even more challenging. We support your important activist work and offer non-profit rates that fit your budget.

about

Home Icon
flag: Netherlands

Hi! I'm Anke. I am a registered coach who has over 15 years of experience in professionally coaching and supporting people. I am a member of the NOBCO (Dutch Order of Professional Coaches). I received an LVSC (National Association of supervision and coaching) approved training as a supervisor and got a degree as a Master Social Work. From a strong base in social work practice I offer supervision, intervision and (team)coaching to social professionals.


To get more impressions of my work check my LinkedIn page


Often intensive and attentive (and yes... expensive) coaching / supervision tracks tend to be only available for embedded professionals and CEOs. But now it's here, at non-profit rates, for grassroot activists too!

want 2 contribute?

Home Icon
flag: Netherlands

COACHING4ACTIVISTS aims to offer support that is financially accessible for everyone. This gives me the small challenge to keep seeking a balance between collecting sufficient income through other work, keeping my coachingskills uptodate plus safeguarding sufficient time and resources for these non-profit coaching processes. In case you want, it is possible to make a donation, through which I will be able to more easily free up space for this.Are you a (registered) coach or supervisor and would you also be interested in occasionally or more frequently offering non-profit coaching? Without having a clear scheme in mind, I think it would be amazing to make the range of coaches and thus the coaching programs more diverse, and would love to discuss this with you.

Do contact me to chat about your ideas for this

contact

Coaching4activists


Rotterdam

the Netherlands


anke@coaching4activists.org

Home Icon

coaching 4 activists

flag: Netherlands
United Kingdom Flag

op zoek nr coaching?

ícone envelope e-mail

over mij

wil je bijdragen?

op zoek naar coaching?

Home Icon
United Kingdom Flag

Je zet je in voor een groter doel. Je werkt aan een mooiere, socialere, rechtvaardigere en duurzamere wereld voor ons allemaal. Of je dat nu doet als professional binnen een formele organisatie, of meer vanuit een graas-root initiatief; het is vaak hard werken, taai en altijd complex.


Het komt helaas vaak voor dat mensen die zich dubbel en dwars inzetten voor dat belangrijke doel, met momenten zichzelf wat voor bij rennen.


COACHING4ACTIVISTS is er voor jou. Het biedt een safe space om te onderzoeken wat maakt dat jij doet wat je doet op de manier waarop je het doet. Een gelegenheid om met rust en focus stil te staan bij zelfzorg, bij de impact van je acties en je koers opnieuw te kiezen. Een boost voor je ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, vanuit professionele coachmethodes.


Doe je jouw werk voor een mooiere wereld onbetaald? Dan is goed (blijven) zorgen voor jezelf soms nog extra uitdagend. We ondersteunen het zo belangrijke activistenwerk graag en bieden non-profit tarieven aan met tarieven passend bij je budget.


over mij

Home Icon
United Kingdom Flag

Hi! Ik ben Anke. Ik ben een geregistreerd coach die ruim 15 jaar ervaring heeft met het professioneel begeleiden van mensen. Ik ben aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Ik volgde een door de LVSC (Beroepsvereniging voor supervisoren, coaches en professioneel begeleiders) erkende opleiding tot supervisor. Ik ben verder opgeleid als Master Social Work en biedt vanuit stevige 'voeten in de klei' supervisie, intervisie en (team)coaching aan sociale professionals.


Om wat meer een indruk te krijgen van mijn werk, kijk eens op mijn LinkedIn-pagina.


Vaak zijn intensieve en aandachtsvolle (en ja... dure) coaching- en supervisietrajecten alleen beschikbaar voor ingebedde professionals en CEO's. Nu is het er, tegen non-profit tarieven, ook voor grassroot activisten!

wil je bijdragen?

Home Icon
United Kingdom Flag

COACHING4ACTIVISTS heeft het doel om ondersteuning te bieden die voor iedereen financieel haalbaar is. Daarbij is de uitdaging voor mij om te blijven zoeken naar een balans tussen via andere trajecten voldoende inkomen vergaren, mijn coachingskills uptodate houden en de nodige tijd en middelen blijven reserveren voor deze non-profit coachingstrajecten. Het is eventueel mogelijk een donatie te doen, waardoor ik meer en makkelijker ruimte hiervoor vrij kan maken.


Ben je (geregistreerd) coach of supervisor en zou je ook interesse hebben in het incidenteel of vaker aanbieden van een non-profit traject voor een activist?

Het lijkt me geweldig om het aanbod van coaches en daarmee de coachtrajecten meer divers te maken.

Neem gerust contact op met jouw ideeen hierover

contact

Coaching4activists


Rotterdam

the Netherlands


anke@coaching4activists.org

Home Icon